مزایای یک سامانه آموزشی چندوجهی ، یکپارچه و آنلاین زمانی نمایان خواهد شد  که حوزه آموزش در آموزشگاه ها و موسسات ، دارای گستردگی بوده و با وجود شعب مختلف ، مدیریت کردن آنها دشوار می باشد که این سختی توسط یک سیستم آموزشی  کارآمد با رابط کاربری ساده و روان  به بهترین روش مدیریت خواهد شد .

یکپارچه شدن  نرم افزار آموزشی و وب سایت اطلاع رسانی آموزشگاه و همینطور آنلاین بودن این سیستم ، محدودیت مکان و زمان را در سیستم آموزشی موسسه شما از بین خواهد برد و باعث می شود در هرکجا و هر زمان به تمامی اطلاعات مورد نیازتان دسترسی داشته باشید و فعالیت آموزشی خود را از راه دور مدیریت کنید . در ضمن نیازهای اساسی یک آموزشگاه که سیستم LMS و موارد مربوط به مسایل مالی و CRM  است، در این سامانه تعبیه شده که می تواند راهکار اساسی برای موسسات آموزشی باشد.

گروه نرم افزاری ویزن سیستم آموزشی آموزشگاه را از جوانب آموزشی، مالی، بازاریابی و... از دیدگاه یک متخصص بررسی می کند و نتایج ارزشمند این بررسی را  در قالب راهکار و مشاوره اختصاصی در اختیارتان قرار می دهد که می تواند تحول چشمگیری در کارکرد سیستم آموزشی شما ایجاد نماید.

کلمات کلیدی :   
اشتراک گذاری :