ویزن با تمام توان به‌دنبال توسعه‌ی محصولات خود خواهد بود، تا زمانی که به یکی از شرکت‌های پیشرو در طراحی سیستم های آموزشی یکپارچه در دنیا تبدیل شود و چشم اندازهای ذیل را برای خود در نظر دارد:

کلمات کلیدی :       
اشتراک گذاری :