سامانه آموزشی ویزن با رسالت ساماندهی امور آموزشی در موسسات آموزشی راه اندازی شده است. و درصدد است اهداف و ماموریت های تجاری ذیل را به ارمغان آورد.

1. کاهش نیروی انسانی و هزینه های مرتبط با آن

2. افزایش سطح درآمد با ایجاد خدمات ارزش افزوده

3. کاهش چشمگیر هزینه های تولید، توسعه و نگهداری نرم افزار های آموزشی

4. تسریع در مدیریت آموزش  

کلمات کلیدی :   
اشتراک گذاری :    
مطالب مرتبط